Voetreflexologie

Onze voeten zijn het deel van ons lichaam waar we vaak de minste aandacht aan schenken. In de Oosterse gezondheidsleer spelen ze echter een uiterst belangrijke rol, ze zijn immers de spiegels van ons lichaam.

Uitgangspunt hier is da de organen en zenuwen van ons lichaam terug te vinden zijn (reflecteren) in bepaalde gebieden of zones van onze voeten.

Door zachtjes te wrijven, te kloppen, te kneden, te strelen en druk op de voet te brengen worden de corresponderende delen van het lichaam (organen, immuunsysteem, hormonaalsysteem, lymfestelsel en zenuwstelsel) ertoe aangezet om reacties op te wekken. De bloedcirculatie in de voet en bij het corresponderende orgaan worden hierdoor gestimuleerd en de doorstrooming ervan bevorderd.

Via de voeten wordt de energiedoorstroming doorheen je hele lichaam geactiveerd. Het helpt om lichaam en geest zijn evenwicht terug te vinden en tot rust te brengen. Stress kan zo uit het hele lichaam verdreven worden. Voetreflexologie werkt zowel op emotioneel, mentaal als geestelijk vlak.